Kontakt

MODULOGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warsaw, Poland

NIP 7010430823
REGON 147346658
KRS 0000516646

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy: 10000,00 zł

facebook.com/modulogy
twitter.com/modulogy

O nas

modulogy rozwija i dostarcza zestawy rozwojowe przeznaczonych do celów projektowych i prototypowania, dla branży elektronicznej, informatycznej, robotyki, sektora Internet of Things oraz pokrewnych. W ofercie posiada dedykowane rozwiązania dla platform sprzętowych, takich jak, Intel Edison, Raspberry Pi, Arduino, STM32 Nucleo, TI LaunchPad, Freescale Freedom i innych.